Odznaka tytułu honorowego
"Zasłużony Górnik PRL"Używany skrót do nazwy: ZGÓRN
Data ustanowienia: 9 listopada 1955 roku /Dz. U. PRL, 1955, nr 110, poz. 1445; 1957, nr 13, poz. 90/
Organ ustawodawczy: Rada Państwa
Opis: złocony wieniec laurowy na tle dziesięcioramiennej gwiazdy o ramionach na przemian złoconych i srebrzonych; u podstawy wieńca znajduje się emblemat zawodu górniczego: dwa skrzyżowane młotki (oksydowane); płaszczyznę wewnatrz wieńca zajmuje otok z emalii koloru białego z napisem: ZASŁUŻONY GÓRNIK PRL oraz tarcza emaliowana koloru czerwonego z nałożonym na nią srebrnym orłem ; gwiazda zawieszona jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej baretce w złoconym obramowaniu, baretka jest emaliowana zielona z dwoma pionowymi paskami emalii w kolorze czarnym; strona odwtrona odznaki jest gładka - złocona i przymocowana jest do niej agrafka; średnica gwiazdy wynosi 43 mm; szerokość wieńca - 5 mm, szerokość otoku 4 mm, średnica tarczy - 14 mm, szerokość klamry - 34 mm, wysokość - 8 mm
Liczba nadań: 1590 sztuk
Kryteria przyznawania: dla zasłużonych górników, nadgórników, techników i inżynierów górniczych, zatrudnionym w górnictwie węglowym, rud i kruszców, soli kuchennej, glinki ogniotrwałej i glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów i gipsów, którzy w okresie wieloletniej pracy w górnictwie pod ziemia wyróżnili się osiągnięciami w dziedzinie wydajności pracy, zwiększenia wydobycia, inicjowania i rozwoju współzawodnictwa pracy, ulepszania metod pracy, wprowadzania i upowszechniania postępu technicznego, obnizki kosztów własnych, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.Najlepiej oglądać przy rozdzielczości 1024x768 za pomocą MS Internet Explorera 5.x
Kodowanie ISO 8859-2.
Zawartość strony © 2004 AiR Tarnów