Odznaka tytułu honorowego
"Zasłużony Kolejarz PRL"Używany skrót do nazwy: ZKOL
Data ustanowienia: 9 listopada 1955 roku /Dz. U. PRL, 1955, nr 110, poz. 1446
Organ ustawodawczy: Rada Państwa
Projektant: ...
Opis: złocony wieniec laurowy na tle dziesięcioramiennej gwiazdy o ramionach na przemian złoconych i srebrzonych; u podstaw wieńca znajduje się emblemat kolejarzy - koło i skrzydła oksydowane; płaszczyznę wewnatrz wieńca zajmuje otok z emalii koloru białego ze złoconym napisem: ZASŁUŻONY KOLEJARZ PRL oraz tarcza emaliowana koloru czerwonego z nałożonym na nią srebrzonym orłem ; gwiazda zawieszona jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej baretce w złoconym obramowaniu, baretka jest emaliowana czerwona z sześcioma pionowymi paskami emalii w kolorze granatowym; strona odwtrona odznaki jest gładka - złocona i przymocowana jest do niej agrafka; średnica gwiazdy wynosi 43 mm; szerokość wieńca - 5 mm, szerokość otoku 4 mm, średnica tarczy - 14 mm, szerokość klamry - 34 mm, wysokość - 8 mm
Liczba nadań: 634 sztuk
Kryteria przyznawania: dla zasłużonych pracowników kolejnictwa, którzy w okresie wieloletniej pracy pracowalo ofiarnie i przyczynili się do sprawnego wykorzystania taboru kolejowego oraz urzadzeń kolejowych, inicjowania i rozwoju współzawodnictwa pracy, zabezpieczania regularności ruchów pociągów, oszczędności paliw i energii, rozwoju budownictwa kolejowego, wprowadzania i upowszechniania postępu technicznego, obniżki kosztów własnych, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uwagi: ...Najlepiej oglądać przy rozdzielczości 1024x768 za pomocą MS Internet Explorera 5.x
Kodowanie ISO 8859-2.
Zawartość strony © 2004 AiR Tarnów