Odznaka tytułu honorowego
"Zasłużony Nauczyciel PRL"Używany skrót do nazwy: ZNAU
Data ustanowienia: 4 sierpnia 1956 roku /Dz. U. PRL, 1956, nr 12, poz.63
Organ ustawodawczy: Rada Państwa
Projektant: ...
Opis: złocony wieniec laurowy na tle dziesięcioramiennej gwiazdy o ramionach na przemian złoconych i srebrzonych; u podstaw wieńca znajduje się emblemat zawodu nauczyciela - otwarta książka, oksydowana; płaszczyznę wewnatrz wieńca zajmuje otok z emalii koloru białego ze złoconym napisem: ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL PRL oraz tarcza emaliowana koloru czerwonego z nałożonym na nią srebrzonym orłem ; gwiazda zawieszona jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej baretce w złoconym obramowaniu, baretka jest emaliowana niebieska z dwoma pionowymi paskami emalii w kolorze niebieskim; strona odwtrona odznaki jest gładka - złocona i przymocowana jest do niej agrafka; średnica gwiazdy wynosi 43 mm; szerokość wieńca - 5 mm, szerokość otoku 4 mm, średnica tarczy - 14 mm, szerokość klamry - 34 mm, wysokość - 8 mm
Liczba nadań: 4230 sztuk
Kryteria przyznawania: dla zasłużonych naucztcieli i pracowników pedagogicznych, którzy w okresie wieloletniej pracy zawodowej osiągnęli liczące się efekty w dziedzinie nauczania, doskonalenia metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, pracy wychowawczo - opiekuńczej, nauczania politechnicznego, podnoszenia kultury fizycznej i higieny szkolnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień naukowych, technicznych, krzewienia czytelnictwa, szerzenia oświaty i kultury rolniczej oraz rozpowszechniania oświaty wśród dorosłych.
Uwagi: ...Najlepiej oglądać przy rozdzielczości 1024x768 za pomocą MS Internet Explorera 5.x
Kodowanie ISO 8859-2.
Zawartość strony © 2004 AiR Tarnów