Odznaka tytułu honorowego
"Zasłużony Rolnik PRL"Używany skrót do nazwy: ZROLN
Data ustanowienia: 10 maja 1985 roku /Dz. U. PRL, 1985, nr 24, poz. 102/
Organ ustawodawczy: Sejm PRL
Opis: złocony wieniec laurowy na tle dziesięcioramiennej gwiazdy o ramionach na przemian złoconych i srebrzonych; u podstawy wieńca znajdują się dwa złączone ze sobą kłosy zborza srebrzone i oksydowane; płaszczyznę wewnatrz wieńca zajmuje otok z emalii koloru białego ze złoconym napisem: ZASŁUŻONY ROLNIK PRL oraz tarcza emaliowana koloru czerwonego z nałożonym na nią srebrnym orłem ; gwiazda zawieszona jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej klamrze koloru zielonego z pionowymi paskami koloru czerwonego; strona odwtrona odznaki jest gładka - złocona i przymocowana jest do niej agrafka; średnica gwiazdy wynosi 43 mm; szerokość wieńca - 5 mm, szerokość otoku 4 mm, średnica tarczy - 14 mm, szerokość klamry - 34 mm, wysokość - 8 mm
Liczba nadań: 58 sztuk
Kryteria przyznawania: w uznaniu zasług rolników indywidualnych i gospodyń wiejskich, członków i pracowników rolnych spółdzielni produkcyjnych, pracowników uspołecznionych gospodarstw rolnych, oświaty rolniczej i administracji rolnej (jak również pracownikom organizacji społecznych i społeczno - zawodowych, stowarzyszeń naukowo - technicznych, placówek naukowo - badawczycho charakterze rolnym), w osiąganiu wysokich efektów w dziedzinie produkcji rolnej lub zwierzęcej, obsługi techniczno - produkcyjnej rolnictwa, rozwoju postępu technicznego lub biologicznego, upowszechnianiu wiedzy rolniczej i postępu społecznego na wsi.Najlepiej oglądać przy rozdzielczości 1024x768 za pomocą MS Internet Explorera 5.x
Kodowanie ISO 8859-2.
Zawartość strony © 2004 AiR Tarnów