Odznaka tytułu honorowego
"Zasłużony Stoczniowiec PRL"Używany skrót do nazwy: ZSTO
Data ustanowienia: 8 czreca 1968 roku /Dz. U. PRL, 1968, nr 26, poz. 167/
Organ ustawodawczy: Rada Państwa
Opis: złocony wieniec laurowy na tle dziesięcioramiennej gwiazdy o ramionach na przemian złoconych i srebrzonych; w górnej częścigwiazdy umieszczony jest emblemat kotwicy na której znajduje się koło z trybami; płaszczyznę wewnatrz wieńca zajmuje otok z emalii koloru białego ze złoconym napisem: ZASŁUŻONY STOCZNIOWIEC PRL oraz tarcza emaliowana koloru czerwonego z nałożonym na nią srebrnym orłem ; gwiazda zawieszona jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej baretce w złoconym obramowaniu, baretka jest emaliowana koloru zielonego z dwoma pionowymi paskami koloru czerwonego; strona odwtrona odznaki jest gładka - złocona i przymocowana jest do niej agrafka; średnica gwiazdy wynosi 43 mm; szerokość wieńca - 5 mm, szerokość otoku 4 mm, średnica tarczy - 14 mm, szerokość klamry - 34 mm, wysokość - 8 mm
Liczba nadań: 391 sztuk
Kryteria przyznawania: dla zasłużonych pracowników, którzy w okresie wieloletniej pracy w przemyśle okrętowym wyróżnili się osiągnięciami w dziedzinie wydajności pracy i ulepszaniu metod pracy, wprowadzania i upowszechniania postępu technicznego, obnizki kosztów własnych, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, inicjwania i rozwoju współzawodnictwa oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych stoczniowców.Najlepiej oglądać przy rozdzielczości 1024x768 za pomocą MS Internet Explorera 5.x
Kodowanie ISO 8859-2.
Zawartość strony © 2004 AiR Tarnów